• Добавени продукти за сравнение
    Няма нищо в сравнение...
   • Вашите любими продукти
     Няма нищо в любими...
    • 0887 80 10 35
    • Битова серия модел МПВ ДУ 10/15/20 РЦ

      МВС КЕМА
     1 2 3 4 5
     Наличност:
     На склад
     Арт. №: Dy

     Моделите са предназначенни за защита от котлен камък и корозия в домове, еднофамилни къщи, системи за горещо и студено водоснабдяване, парогенератори, пароувлажнители перални и съдомиялни машини, котли, бойлери, теплообменници, басейни и хидромасажни установки.

     Обработката на водата в магнитно поле се използва основно за борба с образуването на котлен камък (накип). Същността на метода се състои в това, че при пресичане на водата на магнитните силови линии катионите на калциевите и магнезиеви соли кристализират не на повърхността на нагряване, а във водната маса. 

     Ако във водата присъстват дисоцииращи соли (реална вода), при магнитна обработка протичат няколко процеса:
     - изместване под въздействие на електромагнитните сили полетата на равновесие между структурните компоненти на водата;
     - физико-химичен механизъм на увеличаване на центровете на кристализация във водния обем след магнитната обработка, а така също изменение на скоростта на коагулация (залепване и окрупняване) на дисперстните частици във водния поток.

     Изследванията при еднократен и многократен контакт на водата с магнитно поле показват, че най-голям ефект по отношение на предотвратяване на котления камък и защитата от корозия се получава при многократен такъв. Това позволява дадения метод да се препоръчва, особено при затворени системи на водоснабдяване.

     В сравнение с традиционното омекотяване на водата, магнитната обработка е по-проста, по-безопасна и значително по-икономична. Обработената с магнитно поле вода не получава никакви странични, вредни за човешкото здраве свойства и не изменя солевия си състав (съхраняват се вкусовите качества на питейната вода).

     На заредените (превличащи) кристали се образуват допълнителни центрове на кристализация (съединение) на молекулните на солите на калция и магнезия. Образуваните агрегатни структури остават в неразтворено дребнодисперсно състояние и се измиват от потока вода. Ръст на кристалите особено нагледно се проявява при нагряване на водата. При това водата леко потъмнява. Това се обуславя от това, че бавно разраствайки се, кристалите започват да разсейват светлината. Максимално техният размер може да достигне само 1 микрон, което не им дава възможност да образуват твърди отлагания във вид на утайка и накип.

     Обработената по тоя начин вода съхранява антинакипния си ефект в течение на 8 денонощия. Магнитната обработка на водата така също влияе на електрокинетическия потенциал и агрегативната устойчивост на неразтворените частици, благодарение на което ускорява тяхното утаяване, т.е. спомага за извличане от водата на различен род примеси.
     Прякото въздействие на магнитното поле на йоните на примесите спомага за активиране на процесите на абсорбация и отваря широки перспективи за процеса на водоподготовка. 

     Основният елемент на МПВ се явява магнитната система, която с изработена от високоенергични магнити, на основата на сплавта неодим-желязо-бор, които са поставени в корпус от неръждаема, немагнитна стомана така, че в работния зазор на преобразователя, през които протича водата, се създават няколко разнолентови зони с високо ниво на напрежение на магнитното поле. Водата, преминавайки през тези зони временно (до няколко часа) изменя физическите си свойства, в резултат на което при нейното нагряване рязко се ускорява процесът на кристализация на солите. При това кристализацията се осъществява не на стените на топлообменниците, а във водния обем. Изпадналият в утайка шлам се изнася от водния поток от зоната на нагряване и при необходимост се улавя от филтри извън нейните граници.

    • Коментари
     Няма открити резултати
    • Коментирайте продукта
   • Newsletter