0
Вход и Регистрация

Условия за ползване

Общи условия за ползване сайта

Уважаеми потребители! Прочетете внимателно тези условия, преди да използвате този Сайт. При използването му се счита, че приемате и сте съгласни с тези Общи условия. Ако не ги приемате, не използвайте сайта!

Настоящите Общи условия имат за цел да уреждат взаимоотношенията между "АДС" ЕООД от една страна и потребителите на електронния магазин, намиращ се на домейн www.samozdrav.bg и наричан за краткост Сайт, както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от фирмата.

"АДС" ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление в гр. Велико Търново, ул. Хан Аспарух 17, ЕИК 104106806.

Тези условия обвързват всички потребители. С използването на www.samozdrav.bgпотребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България.

1. Условия за ползване на сайта

Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят "във вида, в който са" и това, че Сайта не поема никаква отговорност за невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на потребителя, негови или чужди мнения и оценки за продукти, информация за не налични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили в резултата на използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и други) на Сайта.

2. Задължения на потребителя при регистриране

Използването на електронния магазин, който представлява настоящия Сайт изисква регистрирането на всеки един потребител. Предвид това, потребителят се съгласява за следното:

· Да променя в случай на нужда своите данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.

В случай, че потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, Сайтът има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия потребителски акаунт и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

Потребителят е отговорен за поддържане на конфиденциалността на своето потребителско име и парола. С използването им декларира, че той лично и от свое име е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът до които се извършват с неговите потребителско име и парола.

Потребителят се съгласява да уведоми Сайта незабавно за всяко неоторизирано използване на потребителското му име и парола и или за всяко друго нарушаване на сигурността.

В случай на загубване (забравяне) на паролата и изрично искане от страна на потребителя,www.samozdrav.bg ще изпрати Е-mail съобщение съдържащо регистрираното потребителско име и парола на предоставения от потребителя в процеса на регистрация адрес за електронна поща.

Сайтът не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

3. Защита на личните данни

"АДС" ЕООД е вписан в регистъра на "Администраторите на лични данни и водените от тях регистри"

   В качеството си на администратор  и обработващ лични данни, „АДС“ ЕООД и на основание ЗЗЛД, и Регламент ЕС 2016/679 и българското законодателство, в дружеството има утвърдена политика за Защита на личните данни и Ви информира: В качеството си на Администратор на лични данни търговеца има право да изисква предоставянето на документ за самоличност при извършването на сделка /покупка, продажба/, във връзка с попълването на гаранционна карта или друг необходим документ, съобразно целите на обработване и да записва данните на лицето по лична карта. Данни от физически лица се събират и съхраняват в дружеството, когато са свързани пряко с търговската дейност. Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно.

-   личните Ви данни се обработват единствено и само за целите на търговската дейност на дружеството.

-   предоставените от потребителите лични данни не се отстъпват на трети лица за промоционални, рекламни и други цели.

-   обработват се с определена цел

-   потребителите имат право на достъп до личните си данни

-   потребителите имат право да актуализират личните си данни при настъпила промяна

-   сайтът си запазва правота да използва IP адресите и данни на потребителите за разкриване на идентичността им, в случаите, когато това законоустановено.

-   потребителите, в качеството си на субекти на данни имат право да отправят искане до администратора за изтриване на данни в случай на установена злоупотреба с лични данни, потребителите имат право да подадат жалба до надзорния орган – КЗЛД- гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“№ 2, https//www.cpdp.bg

Съгласно Закон за защита на личните данни, потребителят има право на достъп до собствените си лични данни, които е въвел и са станали достояние на www.samozdrav.bg при ползване от него на Сайта, както и на поправка на тези лични данни.

Приемайки настоящите условия потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от Сайта по електронен път за доставка на поръчани стоки.

Предоставените от потребителя лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни, промоционални и други цели.

Сайтът си запазва правото да използва IP адресите и други данни на потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закони, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

4. Отговорности на потребителите

Потребителят се съгласява да НЕ използва Сайта, за да:

www.samozdrav.bg си запазва правото да ограничава и/или отказва достъпа до Сайта на потребители, които еднократно или системно нарушават изброените изисквания. Сайтът си запазва правото да редактира и премахва информация предоставенa от потребителя в нарушение на изброените по-горе в изисквания.

5. Представяни стоки в сайта

В страницата на всяка стока представена в Сайта са посочени цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация целяща извършването на информиран избор при покупката на продукта. www.samozdrav.bg не носи отговорност за неточности в описанието на стоката не касаещи основните й характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация. Също така, на всяка страница на представена стока има възможност потребителите на Сайта да дават мнения и оценки касаещи дадената стока. Сайтът не е обвързан по никакъв начин с тези мнения и оценки и не може да му бъде търсена отговорност относно достоверността им.

www.samozdrav.bg си запазва правото да публикува наименования и друга информация за стоки на Английски и Руски език, когато:

www.samozdrav.bg има право по всяко време и без предупреждение на прави промени в публикуваните материали и цени.

6. Закупуване на стоки в www.samozdrav.bg

След регистрацията си в Сайта, потребителят има право да поръчва стоки представени в него. При извършване на поръчката, потребителят има право да избере стоките и количеството.

По всяко време преди завършването на поръчката потребителят има право да променя вида и количеството на избраните от него стоки.

При направа на поръчка на Сайта потребителят влиза в договорни отношения с „АДС” ЕООД, касаещи конкретната покупка и покрити от настоящите Общи условия.

Съобщение за намалени цени е поставяне на новата цена до старата която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца, когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП.

7. Доставка на закупени стоки

Доставката на поръчаните стоки се извършва чрез куриерска фирма Еконт Експрес до посочен от потребителя адрес или офис на куриера.

Считано от 25.04.2018г. Фирмените пликове на "Еконт Експрес " се заплащат от платеца на доставката за съответната поръчка както следва:

-малък -10 ст.

-среден - 16 ст.

-голям - 23 ст.

Стойността на услугата по доставка се заплаща от посоченият в поръчката получател на пратката.

  - при поръчки до 100 лв. Всеки клиент избира куриерската фирма с която да бъде доставена поръчката му.

  - за поръчки над 100лв доставката по заявката в електронният ни магазин е безплатна :

  - когато доставката е до адрес, се изпълнява с куриерска фирма Спиди

  - когато доставката е до офис на куриера с Еконт или Спиди по желание на клиента. 

Ако желаете доставката да се извърши до офис на куриера, посочете това като коментар за поръчката си.

www.samozdrav.bg си запазва правото да променя подизпълнителя извършващ доставката без да предупреждава предварително потребителя стига това да не променя начина на доставка.

Условия за доставка

Доставката на поръчаните продукти се извършва чрез куриерски фирми Спиди или Еконт Експрес до посочен от Вас адрес или офис на куриера. Същите се извършват на територията на цялата страна. За целта е необходимо да посочите точен адрес при своята регистрация и при необходимост да го актуализирате.

Поради невъзможност за избор от платформата на сайта ни на офис на Спиди, моля посочвайте в заявката си в раздел "БЕЛЕЖКА" адреса на офиса на Спиди или неговият номер.

Срокът за изпълнение на доставката е между 2 и 5 дни в зависимост от асортимента и съвпадението с неработни дни както и с графика на куриера за обслужване на  населеното място.

Стойността на заявените продукти се заплаща с наложен платеж при получаване на пратката. Всички цени с в български лева с включен 20% ДДС.

Вие поемате отговорността да осигурите условия за получаване на поръчания от Вас продукт. В случай, че не бъде осигурен начин за предаване на продукта, “АДС” ЕООД се освобождава от задължението си да изпълни поръчката.

При поръчка над 100лв. Вие получавате безплатна доставка до офис на Еконт Експрес или адрес който сте посочили със куриер на "Спиди".

8. Плащане на закупени стоки

При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на www.samozdrav.bg или на неговият представител извършващ доставката пълната стойност на доставяната поръчка. В случай, че в 14 (четиринадесет)дневен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки www.samozdrav.bg се задължава да възстанови частично или изцяло заплатената сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки, автоматично се приема направеното плащане на поръчаните стоки. При всяко заплащане на поръчани стоки потребителят получава фискален бон, придружаваш пратката.

9. Отказ от закупена стока

Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в 14 (четиринадесет) дневен срок от получаване на поръчката в случай, че дадената стока е във вида в който е доставена, ако е опакована - опаковката не е отваряна (транспортната опаковката на пратката може да бъде отваряна).

При констатация на дефектна стока до 24 часа от получаването й, и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, www.samozdrav.bg се ангажира тя да бъде подменена с нова или да бъде възстановена заплатената за стоката сума, съгласно чл. 55 от ЗЗП, считано от датата, на която потребителя е упражнил правото си на отказ. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на www.samozdrav.bg. При несъответствие на стоката с основните характеристики посочени в страницата, www.samozdrav.bg възстановява заплатената за стоката от потребителя сума, включително и транспортните разходи начислени за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 14 дни от получаване на стоката и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.

10. Рекламация

Рекламация

При получаване на заявените продукти, Вие следва да проверите за евентуални несъответствия - липси, дефекти или други.

В случай, че установите такива следва да направите рекламация по реда на чл.125 от Закон за защита на потребителя. При гореспоменатите констатации за несъответствие, следва да предявите рекламция съгласно Чл.112 и Чл.113 от Закон за защита на потребителя.

Вие може да върнете продукта в срок от 14 (четиринадесет) дни от получаването му съгласно чл. 55 ал.1 от Закон за защита на потребителя, при условие че е във вида, в който е получен. Разходите са за Ваша сметка, освен в случаите на несъответствие на продукта.

Привеждането на стоката в съответствие се извършва в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

10. Други

Сайтът има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване.

www.samozdrav.bg си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. Сайтът не носи отговорност, ако потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия. Актуалния вариант на Общите условия може да бъде прегледан по всяко време на адрес: https://www.samozdrav.bg/terms

Координатите на „АДС” ЕООД представляваща Сайта са следните:

Килифарево 5050

ул. Крайбрежна 8

062 630 157

0884 95 34 34

e-mail: [email protected]

Как да пазаруваме

Как да пазаруваме в електронния магазин? Всичко е много лесно и практично. Достатъчно е да следвате указанията на системата. Самият процес протича в следните основни стъпки:

1. Изберете своя продукт от съответните категории. Можете подробно да се запознаете с неговите характеристики за да решите дали той отговаря на Вашите нужди.

2. Изберете количеството и/или разновидността от която се нуждаете. Корекция може да направите и на по-късен етап.

3. Натиснете бутонът Добави в Количката. Ще видите съобщение, че продуктът е добавен към вашата количка - Количка. Ако натиснете бутона Ще пазарувам още ще можете да продължите своето пазаруване в магазина. Ако натиснете бутона Количка ще бъдете насочени към нея, а оттам може да решите дали да продължите своето пазаруване или да се насочите към Разплащане. Ако натиснете върху Разплащане ще бъдете помолени да въведете своето потребителско име и парола. Ако все още не сте регистриран клиент, то изберете опцията Нов потребител и въведете данните за себе си. Полетата отбелязани със * са задължителни.

4. След като сте влезли в своя профил, проверете информацията за направената от Вас поръчка. В случай на нужда коригирайте данните. Ако желаете доставката на поръчаните от Вас продукти да се извърши на адрес различен от този който се указали при своята регистрация, то използвайте "Смяна Адрес"

5. Натиснете бутонът Продължи и ще видите отново данните за своята поръчка, както и стойността за доставка.

6. Окончателен преглед на информацията за Вашата поръчка. Ако е необходимо въведете допълнителна информация относно вашата поръчка или доставка в съответното поле. В случай, че желаете издаване на фактура, то въведете необходимите за това данни. Ако всичко е наред натиснете бутона Потвържди Поръчката.

7. Нашият екип ще обработи Вашата поръчка и в случай на необходимост ще се свържем с Вас по телефон или E-mail.

magnifier