0
Вход и Регистрация

Връщане и замяна

Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в 14 (четиринадесет) дневен срок от получаване на поръчката в случай, че дадената стока е във вида в който е доставена, ако е опакована - опаковката не е отваряна (транспортната опаковката на пратката може да бъде отваряна).

При констатация на дефектна стока до 24 часа от получаването й, и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, www.samozdrav.bg се ангажира тя да бъде подменена с нова или да бъде възстановена заплатената за стоката сума, съгласно чл. 55 от ЗЗП, считано от датата, на която потребителя е упражнил правото си на отказ. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на www.samozdrav.bg. При несъответствие на стоката с основните характеристики посочени в страницата, www.samozdrav.bg възстановява заплатената за стоката от потребителя сума, включително и транспортните разходи начислени за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 14 дни от получаване на стоката и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.

Рекламация

При получаване на заявените продукти, Вие следва да проверите за евентуални несъответствия - липси, дефекти или други.

В случай, че установите такива следва да направите рекламация по реда на чл.125 от Закон за защита на потребителя. При гореспоменатите констатации за несъответствие, следва да предявите рекламция съгласно Чл.112 и Чл.113 от Закон за защита на потребителя.

Вие може да върнете продукта в срок от 14 (четиринадесет)дни от получаването му съгласно чл. 55 ал.1 от Закон за защита на потребителя , при условие че е във вида, в който е получен. Разходите са за Ваша сметка, освен в случаите на несъответствие на продукта.

Привеждането на стоката в съответствие се извършва в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

magnifier