0
Вход и Регистрация

Дихателен тренажор „Самоздрав“ голям

229.00 лв.

Тренировките с помощта на ТФИ способстват за укрепването на дихателните органи, сърдечно-съдовата система, стомашно-чревния тракт , опорно-двигателния апарат.
Курсът на тренировките с ТФИ, който продължава няколко месеца, се явява ефективно профилактично средство, предотвратяващо заболявания предизвикани от спазми на гладката мускулатура и недостатъка на кислород в тъканите, който възниква в следствие на недостатъчно физическо натоварване в ежедневието на човек (атеросклероза, исхемична болест на сърцето, бронхиална астма, хронично обструктивен бронхит, хипертонична болест, безсъние, мигрена, остеохондроза, запек, стомашна язва), стреса, а също така и преждевременно стареене на организма.
Тегло 0.60 кг
oldurl

oldid

Код: 0203 Категория:
1.Устройство на ТФИ. 
ТФИ се състои от три камери, които се непосредствено съединени с дихателна тръба. Вътрешната камера позволява да се регулира физическото натоварване на организма. Външните камери са необходими за увеличаването на концентрацията на СО2 и намаляването на концентрацията на кислорода във вдишваната въздушна смес.
2.Препоръки за използване. 
Тренировките с помощта на ТФИ способстват за укрепването на дихателните органи, сърдечно-съдовата система, стомашно-чревния тракт , опорно-двигателния апарат.
Курсът на тренировките с ТФИ, който продължава няколко месеца, се явява ефективно профилактично средство , предотвратяващо заболявания предизвикани от спазми на гладката мускулатура и недостатъка на кислород в тъканите, който възниква в следствие на недостатъчно физическо натоварване в ежедневието на човек (атеросклероза , исхемична болест на сърцето, бронхиална астма , хронично обструктивен бронхит, хипертонична болест , безсъние , мигрена, остеохондроза , запек, стомашна язва) , стреса , а също така и преждевременно стареене на организма.
Тренировките на организма с помощта на ТФИ способства за отстраняването на много заболявания , в това число и заболявания на дихателните органи, сърдечно-съдовата система, стомашно-чревния тракт, опорно-двигателния апарат и други болести, предизвикани от нарушението на кръвоснабдяването на тъканите на органите и спазмите на гладката мускулатура.
3.Начин на използване на ТФИ при провеждането на тренировките. 
3.1.Описание на тренировките:
- Дишането се извършва само през устата. Носът се покрива изцяло с пръсти , с тампони или щипки за нос.
- Положение на тялото. Може да се стои, седи, т.е. там , където ви е удобно.
- Положение на тренажора. На маса (ако седите; може да използвате поставка, за да не се навеждате) или в ръцете.
- Режим на дишане – обикновено дишане: равно, спокойно, без усилие или задържане.
- Периодичност на тренировките. Тренировките се провеждат един или два пъти на ден в удобно време, но най-добре преди хранене и 2-3 часа след това. Оптималното време за тренировки е преди закуска или преди сън.
- Продължителност на тренировките. Оптималната продължителност на една тренировка е минимум 20 максимум 30минути без прекъсване.
По време на тренировките не трябва да се прилага никакво усилие. Ако възникне състояние на “недостиг на въздух” или силно желание да се прекрати дишането с тренажора, тренировката трябва да се преустанови.
Обикновено подобно явление се наблюдава при първите тренировки или преход към следващ етап. В такава ситуация е необходимо да се определи време от началото на тренировката до нейния край и след това да се увеличава времето на всяка следваща тренировка с 1 минута докато постепенно времетраенето на една тренировка не стане 20 минути.
4. Етапи за увеличение на тренировъчните натоварвания. 
При сглобяването на тренажора използвайте за справка Паспорта на капникатора – “Сглобяване на тренажора”.
Етап 1. (1-1,5 месеца)Дишане с минимално натоварване. Особености при сглобяването на тренажора: При първия етап от ползването на тренажора той се сглобява в опростен вид.
- Капакът чашата (5) се поставя в чашата (4) така, че указателя на чашата (4) да сочи цифрата 1 от капака на чашата (5).
Етап 2. (1-1,5 месеца) Особености при сглобяването на тренажора:
- Капакът на тренажора (2) се съединява с неговата основа (1) така, че паза на основата (1) да съвпадне с издутината на капака на тренажора (2).
- Капакът на чашата (5) се съединява с чашата (4), така че указателят на чашата да сочи цифрата 1 от капака на чашата.
- Сглобената чаша се поставя в основата на тренажора (1) през отвора на капака (2), така че цифрата I от капака на тренажора (2) да сочи цифрата 1 от капака на чашата.
- Средната камера (3) се поставя през отвора на капака на тренажора (2) в основата (1), така че нейната резка да сочи II от капака на тренажора (2).
Етап 3.(1-3 месеца) Особености при сглобяването на тренажора:
- Капакът на тренажора (2) се съединява с неговата основа (1) така, че паза на основата (1) да съвпадне с издутината на капака на тренажора (2).
- Капакът на чашата (5) се съединява с чашата (4), така че указателят на чашата да сочи цифрата 1 от капака на чашата.
- Сглобената чаша се поставя в основата на тренажора (1) през отвора на капака (2), така че цифрата I от капака на тренажора (2) да сочи цифрата 1 от капака на чашата.
- Средната камера (3) се поставя през отвора на капака на тренажора (2) в основата (1), така че нейната резка да сочи III от капака на тренажора (2).
Етап 4.(1-1,5 месеца) Тренажорът се сглобява аналогично на етап 3.
Преди всяка тренировка в чашата (4) се наливат 3 лъжици гореща преварена вода. Капакът на чашата (5) се поставя така че указателят на чашата да сочи цифрата 1 от капака на чашата. След всяка тренировка камерата се измива с гореща вода.
След 10 дни капакът на чашата се поставя така, че резката на чашата да сочи цифрата 2 от капака.
След 10 дни капакът на чашата се поставя така, че резката на чашата да сочи цифрата 3 от капака.
След 10 дни капакът на чашата се поставя така, че резката на чашата да сочи цифрата 4 от капака.
Отчитането на продължителността на етапа започва от първата тренировка с пълноценна продължителност (20 минути). Количеството и продължителността на етапите зависи от здравното състояние и възрастта на човек.
Деца (до 10-12 години): етапи 1,2;
Възрастни (до 60 години): етапи 1,2,3,4;
Стари хора и хора, които имат затруднено дишане или редовно приемат лекарства за разширяване на кръвоносните съдове (за кръвно налягане, за сърце): етапи 1,2;
Продължаването на тренировките след задължителните за вас етапи се извършва с тренажора, който се сглобявали на последният етап за вас. Хидронатоварването може да на се използва, т.е. да не се налива вода в тренажора.
5.Допълнителни препоръки. 
1.При някои хора на определен етап може да се наблюдава състояние, което се възприема като изостряне на заболяванията. Това е естествено проявление на процеса на оздравяване: не изостряне на заболяването, а възстановяване на нервните рецептори, които започват да предават към мозъка информация за състоянието на болния орган. Това състояние е относително краткотрайно. Не трябва да се спират тренировките. Може само временно да се намали продължителността на тренировките.
2. След завършването на всички етапи е препоръчително да не се прекратяват напълно тренировките. Техният брой може да се съкрати до 4-5 на седмица. Тъй като един сеанс по резултат на въздействие върху организма е идентичен на пробягването на 5-10 км за 1 час, подобрението на здравословното състояние ще продължава. Тренажорът се сглобява като на последния етап,който се използвали. Ако вече сте прекратили тренировките се препоръчва да ги повтаряте веднъж в годината в продължение на 1-2 месеца, започвайки от етап 2.
Капнометър – устройство за определяне на съдържанието на въглероден диоксид в артериалната кръв 
Съдържанието на въглероден диоксид в артериалната кръв в състояние на покой е ключов показател, най-общо отразяващ степента на отклонение от нормата на основните физиологични и биохимични процеси в човешкия организъм. От количеството на въглероден диоксид в артериалната кръв зависи степента на кръвоснабдяване и осигуряване на кислород във всички клетки на организма, а също така и степента на натоварването на сърцето. Недостатъкът от кръвоснабдяване (тъканна хипоксия) и пренатоварването на сърцето са първопричина за най-разпространените хронични заболявания.
*Под състояние на покоя се разбира състоянието на организма непосредствено след сън или след продължително време (не по-малко от 40 минути) на неподвижност.
*Съдържанието на въглероден диоксид се определя чрез измерването на МОД (минутен обем на дишането) – обемът на въздуха (в литри), вдишан/ издишан от човек за 1 минута. Съдържанието на въглероден диоксид в артериалната кръв и МОД са свързани помежду си чрез зависимост известна от човешката физиология.
С помощта на даденото устройство МОД се измерва по следния начин:
Камерата на измерителя има фиксиран обем (13 литра). Камерата се запълва от човек при обикновено спокойно дишане с издишания въздух. Разпределителят управлява въздушните потоци при вдишване/издишване.
С помощта на секундомер или часовник се определя времето (в минути и секунди) от началото на запълването на камерата до неговият край.
МОД се определя чрез делението на обема на камерата (13 литра) на времето за нейното запълване.
Например, ако камерата се е запълвала за 2 минути, МОД=13:2=6,5 литра в минута. Показателите на МОД и % на въглероден диоксид в зависимост от времето на запълване на камерата се определят по таблицата.
Внимание! Камерата и разпределителят не трябва да се разделят. Лентата на клапана, която се вижда през процепа не трябва да се пипа!
Подготовка на устройството за работа: 
Камерата е свита, т.е. в нея няма въздух. Дихателната тръба (от комплекта на тренажора) се поставя в отвора на разпределителя с прилагането на известно усилие.
Начин на ползване на устройството: 
Преди началото на измерване на МОД трябва да се покрие отвора за изпускане на въздух от камерата, който се намира на ъгъла на камерата, отбелязан с цветна линия. Това може да се направи с два пръста или със малка щипка, която да не наранява камерата (например за простиране).
Измервателната процедура се провежда в седнало положение. Носът се закрива с пръсти или с тампони. Тръбата се поставя в устата. Началото на дишането се фиксира с включен секундомер или с фиксиране на започването на дишането по часовник. Дишането се извършва през устата. Не трябва нарочно да се надува камерата. Вдишването и издишването се извършват през тръбата. Смисълът на процедурата се състои в определяне на времето за запълване на камерата в резултата на обичайно, спокойно дишане.
Моментът на запълване на камерата с издишания въздух се определя визуална (камерата се изглажда). Това е сигнал за прекратяване на дишането през уреда. Времето на запълване на камерата е определено. В първата колона на таблицата се намира измереният интервал от време и в намереният ред се определят МОД и % на СО2. След измервателната процедура, въздухът от камерата се изпуска.
През деня МОД може да изменя в границите на 10-40% в зависимост от емоционалното състояние, приемането на храна, физическото натоварване, затова МОД трябва да се измерва сутрин, непосредствено след сън, в състояние на пълен покой.
При редовно провеждане на сеансите с тренажора, МОД постепенно ще се понижава до индивидуалната физиологична норма (около 4 литра в минута) в течение на няколко месеца, въпреки че при режима на измерването (например веднъж седмично) понякога резултатите могат да са по-високи от предходната седмица.
В процеса на възстановяване на нормата на СО2 в резултат на тренировките с тренажора в продължение на няколко месеца, времето за запълване на камерата ще се увеличава, съответно показателят МОД ще намалява, а концентрацията на СО2 в артериалната кръв ще се повишава. Това ще продължи докато организмът на достигне състояние, в което изменението на всички показатели ще се преустанови, достигайки нива равни или близки до нормата.
Допълнителни препоръки 
Нормално организмът сам автоматично поддържа необходимото съдържание от 6-6,5% въглероден диоксид в артериалната кръв. По своята природа, въглеродният диоксид е естествено вътрешно средство за разширяване не кръвоносните съдове. При неговото нормално съдържание в кръвта, съдовете се поддържат в нормално разширено състояние, което осигурява нормалното натоварване на сърцето и нормалното кръвоснабдяване на жизненоважните органи.
С възрастта под влияние на стреса, нивото на съдържанието на въглеродния диоксид се понижава и затова произтича закономерно стесняване на кръвоносните съдове. Кръвоснабдяването се влошава, а натоварването на сърцето се увеличава.
Тренажорът ТФИ позволява да се възвърне идеалната настройка на организма. В резултат на тренировките след няколко месеца съдържанието на СО2 се нормализира. Възстановява се нормалното движение на кръвта, снема се натоварването на сърцето. Изчезват онези болести, които са имали за основа нарушението на кръвоснабдяването и пренатоварването на сърцето. Намалява риска от инфаркт и инсулт.
Увеличаването на съдържанието до достигането на нормата на собственото средство за разширение на кръвоносните съдове отстранява необходимостта от приемането на медикаменти за тази цел.
Препоръки по провеждането на тренировките: 
1.По време на сеанса трябва да се поддържа равно, спокойно, естествено дишане. Не трябва да се обръща специално внимание на процеса на дишане. Дишането по време на сеанса трябва да бъде такова, каквото е и без тренажор.
Ако това не се получава, трябва да се намали времето за провеждане на сеанса или да се върнете към предходния етап. Стриктното изпълнение на препоръките за постепенното увеличаване на продължителността на сеанса гарантира необходимото привикване на организма към въздействието.
Плавността и постепенността са главните признаци, отличаващи този метод от всички методи, използвани преди, при които задължително присъства компонента на произволната намеса в процеса на дишане. В даденият метод напълно се изключва възможността за въздействие, което не съответства на възможностите на организма.
2.Сеанса трябва да се провежда преди приемането на храна или не по-малко от 2,5 часа след приемането на храна.
3.Сеансът не трябва да се съпровожда с каквото и да е напрежение. Преди и по време на сеанса трябва да се поддържа спокойно душевно състояние. Не трябва да се провежда сеанса:
* в явно раздразнено и изнервено състояние.
* когато бързате.
* в състояние на общ тежък психо-емоционален стрес.
Ако човек се отличава с невъздържан характер или притежава повишена впечатлителност, мнителност или не може да се освободи от мисли с негативен характер, се препоръчва 10-20 минути преди сеанса да се приеме някакво транквилизиращо средство като билки или успокоително предписано от лекар.
Пояснение: Стресът (психо-емоционално напрежение) задължително е съпроводен от рефлекторно отделяне на адреналин (хормонът на стреса) в кръвта. Това едновременно води до свиване на кръвоносните съдове и до увеличаване на интензивността на дишане. Взети заедно, тези явления противодействат на разширението на кръвоносните съдове чрез повишаването на СО2 в кръвта по време на сеанса, което свежда до нула благотворното въздействие на сеанса.
4. Ако правилата, които са посочени в инструкцията, се изпълняват последователно и добросъвестно то по време на сеанса не е нужно да се полагат и минимални физически или волеви усилия и да се отделя внимание на самия процес на дишане през тренажора. При нормални условия, по време на сеанса, човек не чувства никакво натоварване и не отбелязва никакви промени в своето обичайно състояние, доколкото той продължава да диша по присъщия нему начин, с единствената разлика, че дишането се извършва през уреда.
Внимание: Не трябва да се правят опити да се ускори процеса, да се получи чувствително натоварване, в нарушение на инструкциите да се задържа дишането, да се задълбочава вдишването/издишването, преждевременно да се преминава от етап на етап. Не трябва да се провеждат върху организма ненужни експерименти!
Така нареченото “чувствително натоварване” и “ускорение на процеса” винаги са довеждали нарушителя на инструкциите до едно от следните негативни последствия:
* рязко забавяне на процеса на благотворни промени.
* прекратяване на благоприятните промени.
* движение в обратна посока – към влошаване на показателите.
Пояснение: Човешкият организъм е сложна самонастройваща се биологична машина. При осъществяване на изменения в своята дейност, организмът се нуждае от определен промеждутък от време. Ярък пример е процесът на аклиматизация при преместването в място с различен климат, при бързо преминаване на няколко часови пояса и т.н.
5. Процесът на възстановяване на нормалният състав на СО2 в артериалната кръв и разширението на кръвоносните съдове до нормалните показатели е изчислен за период от 4-10 месеца. Освен това, колкото по-голяма е възрастта на човека, който провежда курса, толкова по-голяма е продължителността и промеждутъка от време до постигането на резултата. Също така трябва да се отчита и факта, че след възстановяването на нормалната ширина на кръвоносните съдове и кръвоснабдяването на жизненоважните органи, понижаването на натоварването на сърцето, организмът се нуждае от няколко месеца на самолечение и самооздравяване: провеждане на процесите на регенерация (възстановяване на тъканите на ставите, гръбначния стълб, жизненоважните органи), компенсация на отслабените функции. Не трябва да се очакват бързи резултати – курсът е разчетен за 4-10 месеца и още няколко месеца за възстановяване на дейността на самия организъм.
6. Възстановяването на нормалната ширина малките кръвоносни съдове се извършва постепенно в продължение на няколко месеца. Съответно за такъв срок постепенно се намалява потребността от препарати за разширение на кръвоносните съдове, ако човек се нуждае от тяхното редовно приемане. Само чрез увеличаването на съдържанието на СО2 в организма (това се контролира с помощта на капнометъра), се създават материални предпоставки за намаляването на количеството на приеманите медикаменти.
С времето е възможна пълната им замяна, когато съдържанието на СО2 достигне нормата и кръвоносните съдове ще се намират постоянно в нормално разширено състояние.
Особени случаи 
В някои редки случаи се наблюдават пречки, които възпрепятстват увеличаването на съдържанието на въглероден диоксид в организма до неговата норма.
Очакваното въздействие на комплекса “Самоздрав” е следното: трябва да съществува планомерно намаляване на МОД и съответното му планомерно увеличаване на въглероден диоксид в кръвта. Ако по време на курса, намаляването на МОД е незначително, то затова съществува причина: или наличието в организма на значителни органични (необратими) нарушения (инфаркти,инсулти, мозъчни травми, повсеместна склероза на съдовете след 70-80 години и т.н.) или причината се състои в това, че организмът под влияние на постоянен стрес е развил свойството хиперактивност (т.е. започнал е да реагира на всичко несъответстващо силно, в това число и на дразнения, на които по принцип не реагира). Често инфарктите, инсултите, мозъчните травми и т.н. водят до развиването на хиперактивност.
Препоръки при явления на значителна хиперактичност: 
Преди провеждането на курса в продължение на три седмици всеки ден приемайте валериан (след консултация с лекар) и правете дълги разходки. Пробвайте да приемате лек транквилант, до усвоите методите на релаксация. Отчитайки състоянието на хиперактивност, курсът трябва да се извърши по следният метод:
Всеки етап (1,2,3) започвайте с 3-5 минутен сеанс, след това прибавяйте по 1 минута всеки ден или през 2 дни. Достигайки до 20 минути, провеждайте етапа 1,5 месеца. Не трябва да съществува никакво напрежение при провеждането на сеансите. Всеки сеанс провеждайте сутрин преди хранене в легнало положение, като краката трябва да са леко повдигнати (например на възглавница), в състояние на пълна релаксация. Ако не можете да се отпуснете, 20 минути преди сеанса вземете успокояващо средство (консултирайте се с лекар!). Пълното отпускане е задължително условие, тъй като каквото и да е напрежение предизвиква в организма отделяне на адреналин.
Случаи на органични нарушения: 
Към 65-70 годишна възраст в организма се натрупват изменения от органичен (необратим) характер, които не могат да се отстранят по никакъв начин. В този случай комплекс “Самоздрав” осигурява повишаването на естествените сили на организма за компенсация на неотстранимите органични изменения и подобрение на качеството на живот. Например, даже при достигане на нормата по съдържание на СО2 в организма, кръвното налягане в тази възраст често остава повишено – 150/90. Въпреки това, организмът сам определя такова кръвно налягане и то се явява нормално, доколкото при него се осигурява нормално кръвоснабдяване на главния мозък и сърцето чрез склерозиралите с възрастта кръвоносни съдове.
В много редки случаи в организма на човек съществуват органични причини, поради които повишението до нормата на съдържанието на СО2 в организма не оказва напълно своето характерно благотворно въздействие. Това обикновено се случва при склероза на кръвоносните съдове (към 75 години), когато те започват на приличат на негъвкави пластмасови тръбички. Това ги лишава от възможността да се разширяват.
Именно поради склерозата въглеродният диоксид не можа да окаже разширяващо въздействие на кръвоносните съдове на мозъка. А ако не се подобри мозъчното кръвообращение, съответно специализираният център е главния мозък, който управлява кръвоносните съдове в тялото няма да може да понижи кръвното налягане под нивото, при което склерозиралите кръвоносни съдове осигуряват нормалното кръвоснабдяване на главния мозък.
Въпреки това, и в този случай има голяма полза от използването на комплекса “Самоздрав”, която се състои в стабилизирането на кръвното налягане на най-ниското възможно ниво. Вече не се наблюдават “скокове” на кръвното налягане. Такова кръвно налягане не трябва да се понижава чрез медикаменти, тъй като неговото понижение ще доведе до влошаване на кръвоснабдяването на главния мозък и сърцето, което създава опасност от исхемичен инсулт.
Заключение 
Трябва да се разбере, че “панацеи” – средства за лечение всички болести, не съществуват в природата. Няма и “философски камък”, който да ни предпази от стареене и смърт.
Комплекс “Самоздрав” е предназначен за възстановяване на естествения ред в организма – нормалното съдържание на собственото естествено средство за разширение на кръвоносните съдове. В резултат на това, кръвоносните съдове се разширяват до нормалното си състояние, нормализира се кръвоснабдяването на жизненоважните органи, понижава се съпротивлението на движението на кръвта, съответно кръвното налягане и натоварването на сърцето също се понижават. След това организмът сам въвежда ред.
Има много неща, които организмът сам може да регулира след нормализацията на кръвоснабдяването във всички органи и тъкани. Например се възстановяват хрущялите в ставите и гръбначния стълб, в резултат на което изчезват артрозата и остеохондрозата. След разтоварването на сърцето с 1,5-3 пъти, получаваната от него по коронарните съдове кръв се оказва достатъчна за нормална работа и изчезват аритмията и болките в сърцето, нормализира се ЕКГ.
Отстранява се или се намалява потребността от приемане на фармацевтични препарати, между които няма нито един, който да не трови организма в някаква степен.
Но има и органични нарушения, които не могат да бъдат отстранени по никакъв начин. Например организмът не може да създаде нови зъби, клетки на главния мозък, сърцето, бъбреците, дробовете и т.н.
Ако не се възстанови до нормата кръвоснабдяването и не се намали до нормата натоварването на сърцето, възвръщането на нормалната дейност на организма е съвършено невъзможно. Невъзможно е също така отказването от лекарства.
А ако се възстанови кръвоснабдяването, то степента на възобновление е ограничена само от рамките на необратимите органични нарушения.
Именно затова комплексът се нарича “Самоздрав”. С помощта на комплекса се възстановява естествения ред в организма, като организма сам възстановява това, което той е способен да възстанови.
magnifier