0
Вход и Регистрация

Магнитна постелка

149.00 лв.

Изчерпан

Изработена е от 100% памук. Вградена магнитна система от специални сферични биомагнитни със CCМ магнетизация, единстената полюсна конфигурация с доказана ефективност при редица клинични изпитания без странични ефекти.

Тегло 2.00 кг
oldurl

oldid

Код: 0909 Категория:

Изработена е от 100% памук. Вградена магнитна система от специални сферични биомагнитни със CCМ магнетизация, единстената полюсна конфигурация с доказана ефективност при редица клинични изпитания без странични ефекти. Спете на магнитната постелка редовно за да постигнете желаните резултати! Изключително профилактично действие върху организма! Укрепва имунната система. Нормализира смущенията в метаболизма. Нормализира функцията на централната нервна система. Балансира двата дяла на вегетативната нервна система – симпатикус и парасимпатикус. Подобрява кръвообращението и оросяването. Нормализира кръвното налягане. Облекчава ставни болки. Намалява периода на възстановяване след: бременност, фрактури на костите, инсулти, инфаркти, силно нервно напрежение, физическа умора и психологичен стрес.

Използвайки магнитната постелка за легло Вие по изключително успешен начин неутрализирате „МРЕЖАТА НА ХАРТМАН"
Магнитотерапия чрез магнитна постелка.
Изключително профилактично действие върху организма! Неутрализира пагубното влияние на "Мрежата на Хартман"! Укрепва имунната система, нормализира смущенията в метаболизма! Нормализира функцията на централната нервна система! Балансира двата дяла на вегетативната нервна система! Подобрява кръвообращението и оросяването! Нормализира кръвното налягане! Облекчава ставни болки! Намалява периода на възтановяване след: бременност, фрактури на костите, инсулти, инфаркти, силно нервно напрежение, физическа умора и психологичен стрес!
Когато това магнитно поле бъде приложено на човек, то ще прояви своя ефект първо върху двежещите се тъкани – кръв и лимфа. Счита се, че магнитното поле действа неутрализиращо на заредените частички, позволявайки увеличен приток, без да се променя диаметъра на кръвоносния съд. Това ще доведе до увеличаване на кръвообращението в даден участък, което ще бъде последвано от подобрена перфузия и оксигенация на тъканно и клетъчно ниво и от там на подобрен метаболизъм. Клинически това ще бъде усетено първо като затопляне на дадения участък, последвано от намаляне на болковия синдром и ускорено възстановяване на наранената тъкан.
За да се прояви този ефект на магнитното поле, то трябва да бъде ориентирано перпендикулярно на кръвоносните съдове. Но както знаем, в човешкото тяло няма изцяло прави кръвоносни съдове. Магнитите са разположени така че всеки съд от човешкия организъмда попадне в поле с равен интензитет .Всичко това води до извода, че магнитната постелка със статично магнитно поле е особено подходяща при: Мускулни навяхвания и изкълчвания, Заболявания на опорно - двигателния апарат - раменно шийни заболявания, тенис – лакет, процеси, засягащи лумбалната област, Варикозни вени, Недостатъчно подкожно кръвообращение, Фантомен синдром, Нарушения във визуса – повлиява ресничестият мускул на окото, отговорен за фокусирането на лещата, оттам и на процеса на акомодация.

НЕ Е ЖЕЛАТЕЛНО ПОЛЗВАНЕТО НА МАГНИТНА ПОСТЕЛКА при: Хора с вграден пейсмекър, по време на бременност и при трайни и вродени психични заболявания, при деца до 3 годишна възраст и по време на пубертета.

Изработена от 100% памук отгорната и долната страна . Вградена магнит решетка от специални биомагнити.

ПРЕПОРЪЧВА СЕ ДА ПОЛЗВАТЕ И СПИТЕ БЪРХУ МАГНИТНАТА ПОСТЕЛКА ВСЕКИ ДЕН. ПРЕДОЗИРАНЕТО Е НЕВЪЗМОЖНО !

През последните години се забелязва увеличаване на броя на онкологичните заболявания и една от основните причини, която не се отчита от медицинските среди, е влиянието на геобиологичните мрежи–особено мрежата на Хартман и подземната вода. Мрежата на Хартман представлява правоъгълник със страна 2 метра в посока север–юг и 2,5 метра в посока изток-запад. Тя съществува по цялата Земя. Най-силно излъчване имат пресечните точки на страните му - едната точка е с положителен заряд, а другата - с отрицателен, като и двете са неблагоприятни за човека. Излъчването влияе и на най-високите етажи в жилищните блокове - същото се отнася и за влиянието на подземните води. Смята се, че 50 но сто от заболяванията се дължат на влиянието на мрежата на Хартман. Вероятността да се разболеем тежко, ако живеем върху пресечна точка от тази мрежа повече от 10 години, е 50 на сто, но ако там има и подземна вода, тази вероятност се увеличава на 90 на сто. При строителството на нови сгради ако предварително е направено радиестезично проучване на терена, е възможно да се открие място за строеж, където няма подземни води или пък ако това не е възможно и част от строежа ще бъде разположен върху подземна вода , тогава архитектът може да разположи там сервизни, багажни и други помещения, в които не престояваме продължително време. Ако има подземна вода под целия строеж, още при строителството трябва да се поставят неутрализатори за защита от излъчването на подземната вода и геобиологичните мрежи. Желателно е при строителството да се вграждат неутрализатори в колоните на сградите, за да се избегне влиянието на вредните вълни излъчвани от подземни води, геобиологични мрежи и електромагнитни полета.
Най-неблагоприятна е ситуацията при която точка от мрежата на Хартман попада върху леглото или работното ни място, и в същото време имаме и подземни води. Колкото до влиянието на подземните води, най-лошият вариант е ако преминават няколко подземни потока. Хората, живеещи при такива условия, са отпаднали, с отслабнала имунна система, с нисък енергиен статус – винаги са уморени, особено сутрин, изтощени, нервни, често боледуват. Всичко, което се намира върху пресечната точка от мрежата на Хартман и над подземни води се зарежда с вредни вълни - храна, лекарства, билки и др. Те губят от своите качества в зависимост от времето на съхранение в тези места. Затова преди тяхната консумация е необходимо да ги поставим за 20 минути до един час върху диск за енергийно изчистване. Ако медикаментите или човекът са натрупали много вредни вълни и негативни енергии, положителното въздействие при лечението липсва.
За жилищата, които са вече построени, трябва да се извърши радиестезична проверка и ако е необходимо да се поставят неутрализатори, а за хората натрупали вредни вълни в организма си до този момент е необходимо да се изчистят енергийно.

Формулата, с която се изчислява вероятността работното ви място или леглото ви да попаднат над геопатогенна точка, е изведена от българския архитект Л. Лазаров.Тази вероятност е над 30 %. Изследванията на авторитетни учени от много страни доказаха, че 60 % от раковите заболявания са свързани с геопатогенните лъчи. Шест от всеки 10 болни от рак са спали или работили продължително над геопатогенна точка или зона. Връзката между рака и геопатогенното лъчение се вижда особено ясно във високите сгради, където спалните са разположени по един и същ начин. Известни са шокиращи случаи, когато десетки хора, живеещи един над друг в многоетажни сгради, са заболявали от рак.

ВЛИЯНИЕ НА МРЕЖАТА НА ХАРТМАН ВЪРХУ ЗДРАВОСЛОВНОТО НИ СЪСТОЯНИЕ В ЗАВИСИМОСТ ОТ РАЗПОЛОЖЕНИЕТО НА ЛЕГЛОТО СПРЯМО НЕЯ И ВРЕМЕТО НА ПРЕБИВАВАНЕ В ЛЕГЛОТО
Тук предлагаме на Вашето внимание изследването на инж. И. Аверман от Варшава: “Влияние на излъчването на геобиологичната мрежа върху здравословното състояние и смъртността на човека, в зависимост от разположението на леглото и продължителността на престоя в тази мрежа.”
Използван метод.
Направените на територията на Варшава, Лодз и Краков през периода 1977/78 г. Изследвания върху здравето на около 1300 човека и разположението на тяхното легло /с помощта на биофизичен детектор/ в ГЕОБИОЛОГИЧНАТА МРЕЖА, позволиха да бъдат събрани около 15000 наблюдения. След съответен анализ и систематизиране на данните стана възможно да се пресъздаде картината на резултатите от продължителното облъчване на човешкия организъм. Резултатите на тези изследвания са представени в статистическа таблица 1, в която са посочени следните взаимозависими параметри:
1. Брой на изследваните хора.
2. Шест типични положения на леглото на изследваните лица в мрежата.
3. Продължителност на облъчване на лицата.
От тази таблица се вижда , че от 1280 изследвани лица само 266 души, т.е. около 20%, които са пребивавали извън облъчваното пространство на мрежата, не са имали типичните прояви на заболяванията.

Размер на постелката :153/203см.

ИЗВОДИ: Броят на наблюденията и прегледите в жилищата на около 1300 души, въпреки че не е сравнително голям от статистическа гледна точка, позволява все пак да се открие повторяемост на патологичните заболявания на заболелите лица, доказващи тясната зависимост между разположението на леглото, на което спи човек, и мрежата, времетраенето на облъчването и последиците от това.
Резултатите от изследванията ни карат да стигнем до извода, че продължителното пребиваване в определени параметри на облъчване на геобиологичната мрежа по правило води до съответни патологични изследвания в човешкия организъм. Поради тези съображения правилното профилактично поведение в случая е да се използват неутралните пространства на геобиологичната мрежа като подходящи за сън и работа.
ВНИМАНИЕ! Горните изследвания не са съобразени с евентуални подводни течения, които още повече засилват агресивното влияние на излъчването на геобиологичната мрежа върху човешкия организъм.
През последните години се забелязва увеличаване на броя на онкологичните заболявания и една от основните причини, която не се отчита от медицинските среди , е влиянието на геобиологичните мрежи–особено мрежата на Хартман и подземната вода
.

magnifier