• Добавени продукти за сравнение
    Няма нищо в сравнение...
   • Вашите любими продукти
     Няма нищо в любими...
    • 0887 80 10 35
    • Инфрачервен масажор за тяло

     1 2 3 4 5
     Наличност:
     На склад
     Арт. №: 0477
     1. Важни указания

     • Свържете уреда към електрическата мрежа. Уредът може да работи само при волтажа, посочен на фирмената табелка.

     • Като всеки електрически уред масажорът трябва да се използва внимателно и предпазливо, за да се избегне риска от токов удар:

     ­ Извадете кабела от контакта веднага, след като приключите работа.

     ­ Избягвайте какъвто и да било контакт с вода (за почистване може да използвате единствено леко влажна кърпа). В никакъв случай не допускайте попадането на вода във вътрешността на уреда. Не потапяйте уреда във вода. Не използвайте уреда в банята, под душа, в басейн или около друг водоем. Ако все пак по някакъв начин вода попадне под външното покритие на масажора, незабавно изключете уреда от електрическата мрежа и се свържете с отдела за работа с клиенти.

     ­ Проверявайте уреда и особено захранващия кабел за повреди преди употреба.

     ­ Никога не включвайте уреда към централното електрозахранване, ако забележите повреда или неизправност на захранва щия кабел. Свържете се с отдела за работа с клиенти.

     ­ Ремонтни дейности по уреда могат да бъдат извършвани само от оторизирани сервизни центрове.

     ­ Никога не използвайте захранващия кабел, за да държите или пренасяте уреда.

     ­ Ако се появи повреда или неизправност по време на работа на уреда, незабавно изключете и извадете захранващия кабел от електрическата мрежа.

     • Уредът е предназначен само за целите, описани в тези инструкции за употреба. Производителят не носи отговорност за повреди, предизвикани от неправилна или небрежна употреба.

     Не използвавйте други присобления за масаж заедно с уреда, освен тези, които са включени в комплекта.

     • Уредът е предназначен единствено за употреба в домашни условия и не може да се използва за медицински и търговски цели.

     • Не използвайте уреда за повече от 20 минути, за да не допускате прегряване. Оставете уреда да се охлади за известно време преди да го използвате отново.

     • Повърхността на уреда става топла по време на употреба. Хора с намалена чувствителност за температура трябва да бъдат особено внимателни при работа с него.

     • Никога не поставяйте предмети в отворите на уреда.

     Уверете се, че подвижните части могат да се движат свободно и че не засягат други предмети или дори пръсти. Уверете се, че в уреда не могат да попаднат части от коса и др. Ако е необходимо, приберете косата си или използвайте други предпазни средства.

     • Изключете уреда и извадете захранващия кабел от електрическата мрежа, когато поставяте, сменяте или премахвате дръжката или някоя от приставките за масажиране.

     • Никога не покривайте уреда, когато е включен (с одеало, възглавница и др.)

     • Никога не оставяйте уреда вкючен, когато не е под наблюдение, особено ако има деца наблизо.

     • Деца или хора в нетрудоспособно състояние трябва да използват уреда само под наблюдение на трудоспособен възрастен или трябва предварително да бъдат много добре запознати с начина на работа на уреда.

     • Не използвайте уреда за животни и домашни любимци.

     • На лица с кардиологични проблеми, на които е поставен пейсмейкър, препоръчваме да се консултират с лекар преди да използват масажора и никога да не масажират участъка около сърцето.

     • Никога не използвайте масажора върху подути, изгорени или наранени участъци от кожата.

     • Не трябва да масажирате: кости (например ставни връзки, гръбнак), главата или други чувствителни участъци от тялото.

     • Не се масажирайте, ако имате настинка и висока температура, разширени вени, тромбоза, възпаление на вените, жълтеница, диабет, нервни разтройства (например ишиас), остро възпаление или сте бременна. В тези случаи се консултирайте с лекар преди да използвате уреда.

     • Не използвайте масажиращия уред в леглото. Не трябва да заспивате по време на работа на уреда.

     2.  Описание на уреда

     А. Контрол (за скоростта на масажиране)

     Б. Плъзгащ бутон: OFF - Изключен

     M - Масаж

     M+L – Масаж и инфрачервено затопляне

     C. Масажираща повърхност с инфрачервено затопляне

     D. Място за захващане

     F. Захранващ кабел

     H. Заменяеми масажиращи приставки

     - мека приставка

     - гранулирана приставка

      

     3. Употреба

     Цел: уредът е предназначен единствено за масажиране на човешко тяло.

     Може да масажирате със или без масажираща приставка. Просто изберете приставката за масажа, който предпочитате. Ако ползвате уреда в режим М+L, масажиращите приставки само ще спират топлината от инфрачервените лампи. Ето защо най-добре използвайте масажиращите

     приставки само в режим М.

     Нагласете желаната скорост на масажиране като използвате бутона за контрол А. Поставете масажора върху частта от тялото, която желаете да масажирате. Може да сте в изправено, седнало или легнало положение, може да масажирате себе си или друг човек. Може да влияете върху интезивността на масажа, като влагате повече или по-малко сила в процеса на масажиране. Никога не масажирайте един и същ участък от тялото повече от 3 минути, без да смените с друга част на тялото. След като ползвате уреда (най-много 20 минути), изключете уреда и го оставете да се охлади. Съхранявайте уреда на сухо място.

     4. Почистване

     Почистете изключения уред след като се е охладил, като използвате леко влажна кърпа. Може да използвате лек неабразивен почистващ препарат. В никакъв случай, не допускайте вода да попадне във вътрешността на уреда. Не използвайте масажора, ако не е напълно сух.

    • Коментари
     Няма открити резултати
    • Коментирайте продукта
   • Newsletter