• Добавени продукти за сравнение
    Няма нищо в сравнение...
   • Вашите любими продукти
     Няма нищо в любими...
    • 0887 80 10 35
    • Магнитни стелки с четири зони "Биомаг"

     1 2 3 4 5
     Наличност:
     На склад
     Арт. №: 0101
     Понижават умората на краката, стабилизират кръвното налягане и работатана сърцето, активизират имунната система, подобряват паметта и работата на мозъка, нормализират храносмилането, възстановяват нормалното кръвообръщение в артериите и вените.Магнито-масажните стелки “БИОМАГ” се базират на теорията за великите открития на древнокитайската медицина - връзката между акупунктурните и рефлексо-генните зони на човешкия крак и всички останали органи на тялото. Когато човек ходи бос, стъпалото се масажи-ра, тренира се и се укрепва целия организъм. Как да се по-стигне този удивителен ефект, ако сме свикнали да ходим с обувки? В този случай могат да ни помогнат стелките “БИОМАГ”, които Ви доставят удоволствието от кон-такта с естественото поле на земята, както е при ходе-нето бос по росата, намаляват умората и връщат ра-достта от усещането за сила и здраве.Стелките “БИОМАГ” са произведени от хигиенична пластика, в основата на която са вградени 20 бр. лечебни магнитни сфери. Неголемите еластични шипове изпълняват ролята на масажор, създават въздушен пласт между стъпалото и стелката. По този начин се достигат ред полезни за Вас ефекти: биологически активните точки на стъпалото получават двоен масаж - магнитен и физиологичен и при това се отваря по-голям приток на въздух към крака. В това се състои разгадаването на тайната за изцелението и укрепването на Вашия организъм. 
     Магнито-масажните стелки “БИОМАГ” се базират на теорията за великите открития на древнокитайската медицина - връзката между акупунктурните и рефлексо-генните зони на човешкия крак и всички останали органи на тялото. Когато човек ходи бос, стъпалото се масажи-ра, тренира се и се укрепва целия организъм. Как да се по-стигне този удивителен ефект, ако сме свикнали да ходим с обувки? В този случай могат да ни помогнат стелките “БИОМАГ”, които Ви доставят удоволствието от кон-такта с естественото поле на земята, както е при ходенето бос по росата, намаляват умората и връщат радостта от усещането за сила и здраве.
     Стелките “БИОМАГ” са произведени от хигиенична пластика, в основата на която са вградени 20бр. лечебни магнитни сфери. Неголемите еластични шипове изпълняват ролята на масажор, създават въздушен пласт между стъпалото и стелката. По този начин се достигат ред полезни за Вас ефекти: биологически активните точки на стъпалото получават двоен масаж - магнитен и физиологичен и при това се отваря по-голям приток на въздух към крака. В това се състои разгадаването на тайната за изцелението и укрепването на Вашия организъм. Не напразно в древния Рим е било забранено на младежите до 25 години да ходят с обувки.
     ПОКАЗАНИЯ
     Анализът на резултатите от използването на стелки от хора от различни държави е показал, че: студените ръце и крака стават топли; преминава радикулитната болка в гръбначния стълб; вследствие на използването на стелките поразително се повишава устойчивостта на имунната система на организма; възстановява се нормалното кръво-обращение в артериите и вените; при половинчасово не-прекъснато ползване на стелките от накуцващ човек се наблюдава значително подобрение; при хора със значителни нарушения в кръвообращението на краката, след няколко седмици се наблюдава подобрение и изчезване на отоците; проникващите в подкожните клетки гъбични заболявания вследствие на засиленото кръвообращение се преместват в повърхностните слоеве на кожата, което значително облекчава борбата с причинителите на заболяването с помоща на противогъбични мехлеми, ма-саж сутрин и вечер с мека четка или намазване със спирт; стелките оказват благоприятно влияние при белодробни болести, благодарение на интензивното кръвообращение и съответно по-доброто кръвоснабдяване; болките в сърце-то значително намаляват или изчезват, бързо изчезват слединфарктните симптоми; минават симптомите от радиоактивна болест, това се получава вследствие на концентрираното и увеличено биополе, което защитава от нови дози облъчване, а отделителната система отде-ля от организма токсините през порите на ходилото. Бол-ните от лъчева болест усещат подобряване на състоя-нието след седмица активно използване на стелките; регулира се нивото на кръвната захар. При високо или колебаещо се ниво на захарта отначало се наблюдава по-вишение в ръста и размера на колебанията. След две сед-мици колебанията намаляват. При болните от инсулино-зависим диабет намалява използването на инсулин, защото е на лице по-ефективното му усвояване следствие на по-доброто кръвообращение; наблюдава се подобряване на зрението, особено при “далекогледите”.
     ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
     Индивидуална непоносимост към магнитотерапия, бременност. 
     Стелките “БИОМАГ” могат да се ползват за лечение на всевъзможни комбинации заболявания, защото магнито-масажният метод на лечение въздейства на организма комплексно. Срокът на подобрение зависи от систематич-ното носене на стелките, а също и от самото заболяване. Някои болести минават бързо, за други са нужни вяра и търпение.
     НАЧИН НА ПОЛЗВАНЕ
     В обувка поставете стелка, предварително изрязана по контура за необходимия Ви размер. Стелката трябва да е обърната с шиповете нагоре, за да може ходилото при допир със стелката да чувства благоприятния масаж. Много е полезно сутрин да сложите стелките в домашните обувки и да походите така 5-10 минути из стаята. Ще почувствате как тази процедура Ви ободрява, точно както една утринна гимнастика. Полезно е съприкос-новението със стелката да е на бос крак, защото по този начин крака получава по-добър масаж. По-нататък продължете да носите стелките по 2-3 часа на ден, постепенно увеличавайки времето. В първите десет дни, вследствие на носенето на стелките, състоянието на здравето значително се подобрява. Краката и ръцете стават топли, намалват отоците и умората в краката. Активизират се кръвообращението и обменните процеси. Наблюдава се интензивно отделяне на токсини и шлака от организма. Това може да предизвика дискомфорт, сънливост, болка в болните участъци на тялото, но постепенно организмът побеждава болестта и човек възстановява и стабилизира своето здраве. Бременните жени трябва да се въз-държат от употреба на стелки. Много добри резултати се наб-людават, когато се спи със стелките, закрепени неподвижно с чорапи на краката. Към този метод могат да прибягнат хора, които страдат от безсъние или студени крака. Стелките не поемат влага, лесно се мият и при добро съхранение могат да сеизползват до 7-8 години.
     На първо място изпозването на стелки е необходимо за хора, чиято професионална дейност е свързана с умора в краката.
     Произведено в Русия ;“Надежда” ООД 
      
     Механизъм на въздействие на стелките
     На стъпалото на човека са разположени множества рефлексогенни зони и акупунктура на всички негови органи, затова допира на ходилото с неравната повърхност на земята, както го е замислила природата, има важно значение. В резултат на ходенето ние тренираме и закаляваме не толкова мускулите на краката, но и всички органи на тялото. Това уникално откритие е било направено за първи път преди три хиляди години от учените в древния Китай. Известно е, че Земята и Слънцето имат своя енергия, която постоянно влияе на живите орга-низми. Нашите жилища снижават полезното действие на маг-нитното поле на Земята. За да се уравновеси баланса в стелки-те са поставени магнитни сфери, които създават поле, близко до естественото на Земята. Върху стелките има и еластични шипове, които масажирайки, имитират неравната повърхност на земята. Отслабването на биоенергията на човека води до много заболявания. В целия свят са получили разпространение методики за възстановяване на човешкото здраве чрез въз-действие на рефлексогенните зони на човешкото стъпало. .Затова използването на магнитните стелки “БИОМАГ” е както профилактика, такаи в много случаи лечебно средство.
     Рефлексни зони на стъпалото на човека:
     Ляво стъпало: (фиг.1) 1. Глава, мозък, дясна страна; 2. Челна околоносна кухина /синус/, в дясно; 3. Малък мозък, ствол на главния мозък; 4. Хипофиза; 5. Троичен нерв, дясно слепоочие; 6. Нос; 7. Тил; 8.Дясно око; 9.Дясно ухо; 10.Ляво рамо; 11. Трапе-цовиден мускул в ляво; 12.Щитовидна жлеза; 13. Околощито-видни жлези; 14. Бял дроб и бронхи в ляво; 15. Стомах; 16. Два-найсетопръстник; 17. Задстомашна жлеза; 18. Черен дроб; 19. Жлъчен мехур; 20. Слънчев сплит; 21. Надбъбречна жлеза в ля-во; 22. Ляв бъбрек; 23. Пикочопроводни пътища в ляво; 24. Пико-чен мехур; 25. Тънки черва; 29. Напречно ободно черво /колон/; 30. Низходящо ободно черво /колон/; 31. Право черво; 32. Анален отвор; 33. Сърце; 34. Далак; 35. Ляво коляно; 36. Полови жлези и ляв яйчник; 38. Лява тазобедрена става; 57. Нервна система; 60. Колянна става; 61. Гърло
     Дясно стъпало: (фиг.1) 1. Глава, мозък, лява страна;2. Челна околоносна кухина /синус/, в ляво; 3. Малък мозък, кора на глав-ния мозък; 4. Хипофиза; 5. Троичен нерв, ляво слепоочие; 6. Нос; 7. Тил; 8. Ляво око; 9. Ляво ухо; 10. Дясно рамо; 11. Трапецовиден мускул в дясно; 12. Щитовидна жлеза; 13. Околощитовидни жлези; 14. Бял дроб и бронхи в дясно; 15. Стомах; 16. Дванайсе-топръстник; 17. Задстомашна жлеза; 18. Черен дроб; 19. Жлъ-чен мехур; 20. Слънчев сплит; 21. Надбъбречни жлези в ляво; 22. Десен бъбрек; 23. Пикочопроводни пътища в дясно; 24. Пикочен мехур; 25. Тънки черва; 26. Червеобразен израстък/апендикс/; 27. Хълбочно черво; 28. Възходящо ободно черво /колон/; 29. Напречно ободно черво /колон/; 35. Дясно коляно; 36. Полови жлези и десен яйчник; 38. Дясна тазобедрена става; 57. Нервна система; 60. Колянна става; 61. Гърло
     Фигура 1:
     Стъпало – тилна страна: (фиг.2) 39. Лимфни възли в горната част на тялото; 40. Вътрешни лимфни възли; 41. Гръден лимфен тракт; 42. Орган на равновесието; 43. Гърди; 44. Диафрагма; 45. Сливици; 46. Долна челюст; 47. Горна челюст; 48. Гръклян и тра-хея; 59. Лимфни възли на слабините
     Фигура 2:
     101тилна
     Стъпало – вътрешна страна: (фиг.3) 6. Нос; 13. Околощито-видни жлези; 24. Пикочен мехур; 38. Тазобедрена става; 40. Лим-фни възли; 49. Слабини; 50. Матка или простатна жлеза; 51. Влагалище, уретрa, пенис; 52. Право черво; 53. Шийни прешлени; 54. Гръдни прешлени; 55. Поясни прешлени; 56. Кръстна и опашна кост; 59. Лимфни възли на слабините
     Фигура 3:
     101вътрешна
     Стъпало – външна страна: (фиг.4) 10. Рамене; 35. Колена; 36. Полови жлези, яйчници, маточни тръби; 37. Менструални болки; 38. Тазобедрена става; 39. Лимфни възли в горната част на тялото; 42. Орган на равновесието;43. Гърди;44. Диафрагма;59. Лимфни възли на слабините
     Фигура 4:
     101външна
    • Коментари
     • 19 декември 2018 14:52
     • Димитър Димитров 28 февруари 2019 10:46
     • Цветелина М 20 юни 2019 07:11
     • Цветелина М 20 юни 2019 07:12
      Колко магнита има една стелка? 23 ли?
     • Валентина 29 ноември 2021 22:20
      Имах руски магнитни стелки.искам за купя от Вас стел ки. До нямам проблеми със крака
    • Коментирайте продукта
   • Newsletter