0
Вход и Регистрация

Инфрачервен масажор за тяло

79.90 лв.

Изчерпан

Масажора е лек и компактен уред за масаж на цялото тяло. Уреда предлага пет различни приставки за масаж и различни нива на вибрации за различни видове масаж. Приставките с точки са подходящи за по "дълбоки" масажи, намаляване на целулит, отпускане на мускулите. Масажорът също разполага с вградена инфраред лампа, която спомага за подобряване на циркулацията на кръвта и метаболизма.

Тегло 0.80 кг
oldurl

oldid

Код: 0477 Категория:
  1. Важни указания

• Свържете уреда към електрическата мрежа. Уредът може да работи само при волтажа, посочен на фирмената табелка.

• Като всеки електрически уред масажорът трябва да се използва внимателно и предпазливо, за да се избегне риска от токов удар:

­ Извадете кабела от контакта веднага, след като приключите работа.

­ Избягвайте какъвто и да било контакт с вода (за почистване може да използвате единствено леко влажна кърпа). В никакъв случай не допускайте попадането на вода във вътрешността на уреда. Не потапяйте уреда във вода. Не използвайте уреда в банята, под душа, в басейн или около друг водоем. Ако все пак по някакъв начин вода попадне под външното покритие на масажора, незабавно изключете уреда от електрическата мрежа и се свържете с отдела за работа с клиенти.

­ Проверявайте уреда и особено захранващия кабел за повреди преди употреба.

­ Никога не включвайте уреда към централното електрозахранване, ако забележите повреда или неизправност на захранва щия кабел. Свържете се с отдела за работа с клиенти.

­ Ремонтни дейности по уреда могат да бъдат извършвани само от оторизирани сервизни центрове.

­ Никога не използвайте захранващия кабел, за да държите или пренасяте уреда.

­ Ако се появи повреда или неизправност по време на работа на уреда, незабавно изключете и извадете захранващия кабел от електрическата мрежа.

• Уредът е предназначен само за целите, описани в тези инструкции за употреба. Производителят не носи отговорност за повреди, предизвикани от неправилна или небрежна употреба.

Не използвавйте други присобления за масаж заедно с уреда, освен тези, които са включени в комплекта.

• Уредът е предназначен единствено за употреба в домашни условия и не може да се използва за медицински и търговски цели.

• Не използвайте уреда за повече от 20 минути, за да не допускате прегряване. Оставете уреда да се охлади за известно време преди да го използвате отново.

• Повърхността на уреда става топла по време на употреба. Хора с намалена чувствителност за температура трябва да бъдат особено внимателни при работа с него.

• Никога не поставяйте предмети в отворите на уреда.

Уверете се, че подвижните части могат да се движат свободно и че не засягат други предмети или дори пръсти. Уверете се, че в уреда не могат да попаднат части от коса и др. Ако е необходимо, приберете косата си или използвайте други предпазни средства.

• Изключете уреда и извадете захранващия кабел от електрическата мрежа, когато поставяте, сменяте или премахвате дръжката или някоя от приставките за масажиране.

• Никога не покривайте уреда, когато е включен (с одеало, възглавница и др.)

• Никога не оставяйте уреда вкючен, когато не е под наблюдение, особено ако има деца наблизо.

• Деца или хора в нетрудоспособно състояние трябва да използват уреда само под наблюдение на трудоспособен възрастен или трябва предварително да бъдат много добре запознати с начина на работа на уреда.

• Не използвайте уреда за животни и домашни любимци.

• На лица с кардиологични проблеми, на които е поставен пейсмейкър, препоръчваме да се консултират с лекар преди да използват масажора и никога да не масажират участъка около сърцето.

• Никога не използвайте масажора върху подути, изгорени или наранени участъци от кожата.

• Не трябва да масажирате: кости (например ставни връзки, гръбнак), главата или други чувствителни участъци от тялото.

• Не се масажирайте, ако имате настинка и висока температура, разширени вени, тромбоза, възпаление на вените, жълтеница, диабет, нервни разтройства (например ишиас), остро възпаление или сте бременна. В тези случаи се консултирайте с лекар преди да използвате уреда.

• Не използвайте масажиращия уред в леглото. Не трябва да заспивате по време на работа на уреда.

2.  Описание на уреда

А. Контрол (за скоростта на масажиране)

Б. Плъзгащ бутон: OFF - Изключен

M - Масаж

M+L – Масаж и инфрачервено затопляне

C. Масажираща повърхност с инфрачервено затопляне

D. Място за захващане

F. Захранващ кабел

H. Заменяеми масажиращи приставки

- мека приставка

- гранулирана приставка

3. Употреба

Цел: уредът е предназначен единствено за масажиране на човешко тяло.

Може да масажирате със или без масажираща приставка. Просто изберете приставката за масажа, който предпочитате. Ако ползвате уреда в режим М+L, масажиращите приставки само ще спират топлината от инфрачервените лампи. Ето защо най-добре използвайте масажиращите

приставки само в режим М.

Нагласете желаната скорост на масажиране като използвате бутона за контрол А. Поставете масажора върху частта от тялото, която желаете да масажирате. Може да сте в изправено, седнало или легнало положение, може да масажирате себе си или друг човек. Може да влияете върху интезивността на масажа, като влагате повече или по-малко сила в процеса на масажиране. Никога не масажирайте един и същ участък от тялото повече от 3 минути, без да смените с друга част на тялото. След като ползвате уреда (най-много 20 минути), изключете уреда и го оставете да се охлади. Съхранявайте уреда на сухо място.

4. Почистване

Почистете изключения уред след като се е охладил, като използвате леко влажна кърпа. Може да използвате лек неабразивен почистващ препарат. В никакъв случай, не допускайте вода да попадне във вътрешността на уреда. Не използвайте масажора, ако не е напълно сух.

magnifier