• Добавени продукти за сравнение
    Няма нищо в сравнение...
   • Вашите любими продукти
     Няма нищо в любими...
    • 0887 80 10 35
    • Масажна седалка

     1 2 3 4 5
     Наличност:
     Изчерпан
     Арт. №: 8003
     МАСАЖНА СЕДАЛКА С 3 ЗОНИ НА МАСАЖ И ФУНЦИЯ ЗАГРЯВАНЕ 
      
     ПРОЧЕТЕТЕ и ЗАПОМНЕТЕ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ
     ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
     1. Винаги  изключвайте  уреда от електрическия контакт незабавно след употреба и преди почистване.
     2. Ако намокрите седалката или е паднала във вода я изключете веднага.
     3. НЕ използвайте в мокри помещения 
     4. НЕ поставяйте и не съхранявайте уреда където може да падне във вода.
     5. НЕ поставяйте във вода или друга течност.
     ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - За да намалите риска от изгаряне, пожар, токов удар или нараняване на хора:
     1. Тази уред не трябва да се оставя без надзор, когато е включен. Изключвайте  от контакта, когато не се използва.
     2. Да не се ползва под одеяло  или възглавница. Прекомерно нагряване може да  причини пожар, токов удар или нараняване на хора.
     3. Надзор е необходим, когато този уред се използва от деца, инвалиди или хора с увреждания. 
     ТОВА Е УРЕД не е играчка.
     4. Използване уред само за предназначението му, както е описано в това ръководство.
     5. Никога не използвайте , ако е с повреден кабел или щепсел, ако тя не работи правилно, ако е бил изпуснат или повреден, или паднал във водата.
     6. Да не се носи седалката хваната за  захранващия кабел или да използвате кабел като дръжка.
     7. Пазете кабела далеч от горещи повърхности.
     8. Не използвайте на открито.
     9. Не пускайте и не поставяйте предмети върху седалката .
     10. Да не се пуска да работи ,  къдетоима повишена концентрация на лезно запалими аерозолни продукти  (спрейове)  или когато се прилага кислород.
     11. Използвайте не повече от 20 мин а за следващо използване изчакайте 1 час така ще ползвате утеда дълго време и ще намалите риска от това той да се повреди. Прекомерно нагряване може да причини сериозни изгаряния. НЕ използвайте загряващата зона под нечувствителни зони по кожата или при наличието на лошо оросяване . Без надзор, използването на загряващата функция от деца или недееспособни лица, може да бъде опасно.
     12. Изключете всички  контролникопчета  до позиция OFF/изключено/, преди да извадите щепсела от контакта.
     13. Никога да не се използва по време на сън. Не заспивайте , докато продуктът е в експлоатация.
     14. Използвайте  само оригиналния адаптер, с който масажната седалка е окомплектована .
     ВНИМАНИЕ - Този масажор не трябва да се използва в следните случаи:
     1. Ако имате някакви притеснения относно вашето здраве се консултирайте с вашия лекар преди да използвате този продукт.
     2. Лица с песмейкър  трябва да се консултират с лекар преди да използват този продукт.
     3. Никога не оставяйте  масажора без надзор докато работи или ако наблизо има деца .
     4. НЕ заспивайте , докато използвате този масажор.
     5. На използващият този масажор  трябва да е удобно и приятно. В случай aкo се появи  болка или дискомфорт, прекратете употребата и се консултирайте с вашия лекар.
     6. Никога не сядайте вържу дистанционното управление на масажната седалка .
     7. Избягвайте използването на удължител/разклонител/ , защото разклонителя, може да прегрее и да създаде  риск от пожар.
     8. Да не се скача  върху масажната седалка .
     9. Не използвайте този масаьор  преди лягане. Масажът може да създаде стимулиращ ефект и да се получи забавяне на съня.
     10. Този масажор никога не трябва да се използва от едно лице което е с ограничени възможности за боравене с електрически уреди.
     11. Никога не  използвате този масажор  директно върху подути или възпалени участъци от кожата или на места, където има кожни обриви или екземи 
     12. Да несе използва ако лицето което ще го използва е приело големи дози болкоуспокояващи средства или или алкохол. Консултирайте се с вашия лекар, ако в приемате големи дози болкоуспокояващи.
     13. Консултирайте се с  вашия лекар преди да използвате този масажор, ако сте бременна или сте  диабетик.
     14. Не използвайте този масажор на места от тялото , където има  разширени вени.
     ПРОЧЕТЕТЕ и ЗАПОМНЕТЕ.
     ВАЖНО:
     ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА!
     1. Отворете кутията на масажора. Вътре трябва да има:
     Масажна седалка пулт за дистанционно управление , AC адаптер, адаптер за автомобил и инструкция  за употреба.
     2. Прочетете всички инструкции, преди да използвате този масажор
     3. Място за използване - стол или седалка на автомобил . Закрепете към облегалката на стола с еластична лента.
     4. Пъхнете жака на  AC адаптера в отвора на  задната част на дистанционното управление на масажната седалка .
     5. Включете  AC адаптера във контакт.
     6. За да прекъснете връзката, включете всички контрони копчета  в положение OFF, след това извадете захранващия адаптер от контакта.
      ПОДДРЪЖКА
     1. Всички ремонти с извършват в специaлизиран сервиз.
     2. Съхранявайте масажната седалка на сухо място, когато не се използва.
     3. Не навивайте захранващия кабел около уреда.
     5. Пазете  далеч от всички разтворители и разяждащи почистващи препарати
     6. Оставете  устройството и го оставете да се охлади, преди да со почистите. Избършете с мека, леко влажна кърпа. Никога не потапяйте уреда във вода или течни разтвори.
     7. Не използвайте абразивни почистващи препарати, четки, бензин, керосин, стъкло , или разредител за боя, за да почистите масажора.
     8. Не се разрешава  химическо чистене.
      
     За най-добри резултати удобство и комфорт, масажната  седалка трябва да се използва върху мека повърхност. Облегалката на седалката е оборудвана с регулатор на мултифункционално дистанционно управление и  позволява да се контролират  три индивидуални масажни зони.
     1. Натиснете  бутона POWER, за да включите масажора . Натиснете POWER OFF отново, за да изключите. Контролна лампичка в червено ще светне, когато се активира командата.
     2. Можете да изберете масажа на определена част от тялото, като просто плъзнете бутона в позиция LO или HI, което съответства на една от следните зони:
     Зона 1 врата и раменете
     Зона 2 горната част на гърба
     Зона 3 долна част на гърба /кръста/
     3. Изберете една или няколко зони на масаж . Превключете  всички копчета на OFF, преди да натиснете бутона POWER OFF.
     4. Натиснете  върху червения бутон HEAT за да активирате успокояваща топлина. Контролна лампа ще светне, когато се активира командата.
     Тази окомплектация на масажната седалката включва 
     - масанжна седалка 
     - инструкция за използване
     - Аадаптер за захранване 220 V
     - Aдаптер за захранване в автомобил 12V
     ГАРАНЦИОНЕН СРОК - 24м (двадесет и четри месеца ) от датата на закупуван
    • Коментари
     Няма открити резултати
    • Коментирайте продукта
   • Newsletter